از پیامبر و امام علی علیهما السلام منقول است:
اطلبوا العلم و لو بالصین و هو علم معرفه النفس و فیه معرفه الرّب.
علم را طلب کنید، اگر چه در چین باشد و آن علم، علم معرفت نفس (و خودشناسی) است و در آن معرفت پروردگار است.
منبع روایت: شرح مصباح الشریعه، صفحه 384 - بحار الانوار، جلد 2 ، صفحه 32