حدیث قدسی:

یا دنیا! اخدمی من خدمنی و اتعبی من تبعک؛
ای دنیا! به کسی که به من خدمت می­کند، خدمت کن و کسی که دنبال تو می ­آید را خسته کن!


** منبع: تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین، ج 1، ص 423 و 424.