"مجمع البیان فی تفسیر القرآن" تفسیر ماندگار جناب امین الاسلام ابو علی فضل بن الحسن الطبرسی است. این تفسیر شریف، شامل ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از سایر تفاسیر قرآن متمایز ساخته است. این تفسیر به نوعی برگرفته از تفسیر تبیان شیخ طوسی است.

در مجمع البیان به مباحثی مانند قرائت، اعراب، لغات، بیان مشکلات، ذکر موارد معانی و بیان، شان نزول آیات، روایات وارده، شرح و تبیین قصص و حکایات، ذکر ارتباط آیات و... پرداخته شده است، لذا این تفسیر ارزش بسیار بالایی داشته و سابقا جزو کتب درسی حوزه علمیه بوده است و علمای زیادی بر آن حاشیه و تعلیقه زده اند.

لذا بر آن شدیم که این کتاب را در اختیار شما قرار دهیم، این نسخه توسط دار المرتضی بیروت در 10 جلد و به زبان اصلی (عربی) چاپ شده است و دارای چاپی منقح و بسیار نفیس است.

دانلود  کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن:

جلد 1 (سوره حمد تا بقره):

** دانلود ** 17 مگابایت

جلد 2 (سوره بقره تا آل عمران):

** دانلود **  18 مگابایت

جلد 3 (سوره نساء تا مائده):

** دانلود **  18 مگابایت

جلد 4 (سوره انعام تا انفال):

** دانلود **  18 مگابایت

جلد 5 (سوره توبه تا یوسف):

** دانلود **  17 مگابایت

جلد 6 (سوره رعد تا مریم):

** دانلود **  17 مگابایت

جلد 7 (سوره طه تا قصص):

** دانلود **  17 مگابایت

جلد 8 (سوره عنکبوت تا غافر):

** دانلود **  17 مگابایت

جلد 9 (سوره سجده تا صف):

** دانلود **  17 مگابایت

جلد 10 (سوره جمعه تا ناس) 19 مگابایت:

** دانلود **  19 مگابایت