گرچه موضوع وبلاگ ما متناسب با این موضوعات نیست اما یکی از خوانندگان و محققین محترم (آقای محمد حسین خسروی)، این مطلب را برای ما ارسال کردند و اهمیت این مطلب را گوشزد نمودند و متذکر شدند تا به حال کسی این موضوع را متوجه نشده است. متن مقاله ایشان:

  امروز می خواهم پرده از رازی بردارم که تا کنون در جلوی چشم همه مردم دنیا بوده و هست اما هیچ کس آنرا ندیده یا بهتر بگویم هیچ کس نخواسته آنرا ببیند و آن راز پیچیده ضعف و زبونی دو کشور از ابر قدرت های جهان و اقتدار و سربلندی ایران است .


می دانم شاید فکر کنید این حرف ها کلیشه ای و غیر واقعی است ، اما بهتر است تا پایان این مطلب را بخوانید ...