منطق ریاضی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بیان ریاضی‌ گونه منطق می‌پردازد. ژرژ بول انگلیسی این رشته را تدوین کرد. منطق ریاضی یا جبر گزاره ها علمی بسیار شیرین است که تقریبا همان قواعد منطق ارسطویی را با کمک نمادها و حروف بیان می کند و کمک شایانی به تقویت و جولان قوه عاقله می کند. آموزشی مختصر از منطق ریاضی را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

دانلود آموزش منطق ریاضی (جبر گزاره ها):