کتاب "خلاصه الحساب" توسط عالم ربانی شیخ محمد بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهایی به زبان عربی و در علم حساب و ریاضی نوشته شده است. این اثر شریف و منیف، سال ها به عنوان اولین کتاب در سیر علوم ریاضی در حوزه های علمیه تدریس میشده است.

این کتاب به چند زبان دنیا از جمله فارسی ، فرانسوی و آلمانی ترجمه و شرح شده است. به عنوان مثال «اللباب فی شرح خلاصه الحساب» نوشته سید محمد جواد ذهنی ترجمه و شرحی فارسی بر خلاصه الحساب است  که در آن نویسنده با نظمی بسیار زیبا مسائل کتاب شیخ را شرح و بسط می دهد.

هم اکنون برای اولین بار، میتوانید نسخه نفیس چاپی مربوط به حدود 200 سال قبل "خلاصه الحساب" را با همراه با حواشی، دانلود کنید:

دانلود کتاب خلاصه الحساب:

حجم: 17 مگابایت

دریافت


ساختاربندی کتاب:

سر فصل های زیر از جمله مطالبی که در این کتاب بدان پرداخته شده است:

تعریف علم حساب- موضوع علم حساب- تعریف و اقسام حکمت- تعریف عدد- تقسیم عدد- مراتب عدد- ارقام نه گانه عدد قاعده جمع- عمل تضعیف- امتحان جمع- عمل تنصیف- امتحان تضعیف- عمل تفریق- امتحان تفریق- اقسام ضرب- احکام ضرب- ضرب توشیح- ضرب شبکه- تقسیم کسور- قاعده تناسب- اقسام کم- تعریف و اقسام خط- اشکال هندسی - وزن کردن زمین برای اجراء قنات- طریق تحصیل عرض رودها و نهرها- در جبر و مقابله- مقدمات جبر- اقسام معادلات مقارن- شرح معادلات مفرد- خاتمه در مسائل لاینحل.