علامه حسن زاده آملی:
مرحوم حاجى نورى راجع به جزیره خضراء روایتى نقل کرده است. یکى از فواید محضر شریف علامه شعرانى این است که ایشان باز حاشیه اى در اینجا دارند که ما آن حاشیه را در هزار و یک نکته آوردیم . ایشان مى فرمود که:

  • جزیره خضراء الان هم هست . از بلاد آندلس است. جزیره اى است خیلى سبز و خرم . نوعا جزیره ها خضراء (سرسبز) هستند، ولى آن جزیره ویژگى خاصى دارد. مهدى فاطمى آن جا را پایتخت خودش قرار داد و محل حکومتش بود. بعد این مهدى فاطمى و جزیره خضراء، سر زبانها افتاد و دهان به دهان نقل شد، و بعضى از این جهال نقله ، مهدى فاطمى را تبدیل کردند به حضرت مهدى بقیه الله (عج) و ایشان را در جزیره خضراء اسکان دادند. و جزیره خضراء را با مثلث برمودا ارتباط دادند.

چه کارها کردند، چه چیزها دنباله این حرف آوردند و دیگران هم گرفتند این را در این کتاب و آن کتاب نوشتند.

راجع به این مثلث برمودا که خیلى حرفش هست ، هم همین طور. متأسفانه آقایان فرمایشى را که مى شنوند اینها را مى آورند اسناد مى دهند به دین و آیین . به دین شریفى که یکپارچه برهان و عقل است : قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین .

خداوند درجات حضرت استاد آیت الله جناب آقاى رفیعى را متعال بفرماید، ایشان درباره "لولا الحجه لساخت الارض" و امثال این گونه بیانات درباره حجت که انسان حجت مى خواهد، مى فرمود:
  • وجود بقیه الله که سر الله است ، لازم است و نظام هستى بدون واسطه فیض و انسان کامل نمى شود.

این به جاى خود، که براى اثبات آن دلیل و برهان داریم، حرف داریم و برهان حکمى ، مطالب عرفانى ، آیات ، روایات در شرف متواتر و متضافر. اما حجتى که روایات ما را به آن تشویق مى فرمایند: که عالم حجت مى خواهد "لولا الحجه لساخت الارض" این حجت یعنى عقل ، یعنى برهان ، یعنى دلیل .
انسان که به گزاف هر چیزى را نمى گوید، در حرفهایش تثبت مى خواهد، در پذیرفتنش تثبت و تدبر مى خواهد. دین ، دین عقل و برهان است.
حالا مثلث برمودا در دریا، آن محوطه زیر دریا کوه مغناطیس دارد، سنگ مغناطیس ، قوه مغناطیسى . مى دانید قطب جغرافیایى زمین یک قطب است که نسبت به کره سنجیده مى شود، و نیز زمین ، قطب مغناطیسى دارد. قطب مغناطیسى قرار ندارد، چرخش دارد و مقدارى چرخش هم با قواعد ریاضى معلوم مى شود. این قطب مغناطیسى مثلث برمودا هم زیر دریا است ، لذا کشتى هایى را به خود کشیده ، بلکه طیاره را از هوا به خود کشیده و بسیار قوى است، این را به حساب امام زمان (عج ) گذاشتند...


***
منبع: فضائل و سیره چهارده معصوم در آثار علامه حسن زاده آملی،  شماره 887.